Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 316/09 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Data podpisania: 2009/06/30

Data wejścia w życie: 2009/06/30


ZARZĄDZENIE NR 316/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w zw. z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 316/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Młokosiewicz Jacek ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Piątkowska Monika przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Kałużyńska Renata dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

6. Świerczek Maria przedstawiciel związku zawodowego

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 316/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Kowalewski Marcin ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Zmorzyńska Wioletta Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Piątkowska Monika przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Parobczy Maciej dyrektor /wicedyrektor/
4. Ławrynowicz Teresa ekspert - mgr inż. chemik, matematyka, informatyka

5. Sylwestrzak Małgorzata ekspert - mgr matematyki, kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska, informatyka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 316/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.


Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Spohn Ewa ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Piątkowska Monika przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Szarkowska Danuta dyrektor /wicedyrektor/
4. Huczko Anna Maria ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe

5. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 316/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Zalepa Anita ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Rożek Leonarda Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Piątkowska Monika przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Rosołowska Grażyna dyrektor /wicedyrektor/
4. Mike Anna ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

5. Huczko Anna Maria ekspert - mgr pedagogiki, wychowanie przedszkolne, nauczanie początkowe

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr 316/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Lubowińska Katarzyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Piątkowska Monika przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Wilkowska Lilianna dyrektor /wicedyrektor/
4. Kowalska-Leszcz Zofia ekspert - mgr pedagogiki specjalnej, pedagogika specjalna, teoretyczne przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu

5. Paszkiewicz Józefa ekspert - mgr filologii rosyjskiej, nauczanie początkowe, terapia pedagogiczna, bibliotekoznawstwo

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 316/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Kukla Anna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Piątkowska Monika przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Twardochleb Anna dyrektor /wicedyrektor/
4. Mijal Regina ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika szkolna, psychologia, zarządzanie oświatą

5. Kowalska-Leszcz Zofia ekspert - mgr pedagogiki specjalnej, pedagogika specjalna, teoretyczne przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia
Nr  316/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Grzybowska Kamila ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Piątkowska Monika przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Twardochleb Anna dyrektor /wicedyrektor/
4. Mijal Regina ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika szkolna, psychologia, zarządzanie oświatą

5. Kowalska-Leszcz Zofia ekspert - mgr pedagogiki specjalnej, pedagogika specjalna, teoretyczne przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia
Nr  316/09 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 czerwca 2009r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Merlkejn Ewa ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Kaczkiełło Anna Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
/przedstawiciel organu prowadzącego/
2. Piątkowska Monika przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Popławska Lilianna dyrektor /wicedyrektor/
4. Mijal Regina ekspert - mgr pedagogiki, pedagogika szkolna, psychologia, zarządzanie oświatą

5. Kowalska-Leszcz Zofia ekspert - mgr pedagogiki specjalnej, pedagogika specjalna, teoretyczne przedmioty zawodowe, praktyczna nauka zawodu

6. Świerczek Maria przedstawiciel związku zawodowego


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2009/07/01, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2009/07/10 14:00:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2009/07/10 14:00:20 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/10 13:58:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/10 13:56:19 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/10 13:53:55 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/10 13:52:16 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/10 13:50:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/10 13:48:46 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/10 13:45:17 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2009/07/01 14:06:41 nowa pozycja