Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 365/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego na rzecz Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie.

Data podpisania: 2009/07/24

Data wejścia w życie: 2009/07/24


ZARZĄDZENIE Nr 365/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lipca 2009 r.
 
 
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego na rzecz Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie.

 

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje :
 
 
 
§ 1. Przekazuję nieodpłatnie na rzecz Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie samochód osobowy marki Renault Trafic, nr rej. SMB 0038, rok produkcji 1996, nr identyfikacyjny VIN VF1T3XF0515318498 będący w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie, stanowiący własność Gminy Miasta Szczecin.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/09/04, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/09/04 15:16:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/09/04 15:16:14 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/09/04 15:15:02 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/09/04 14:57:17 nowa pozycja