Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 365/09 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego na rzecz Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie.

Data podpisania: 2009/07/24

Data wejścia w życie: 2009/07/24


ZARZĄDZENIE Nr 365/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 lipca 2009 r.
 
 
w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego na rzecz Domu Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie.

 

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje :
 
 
 
§ 1. Przekazuję nieodpłatnie na rzecz Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie samochód osobowy marki Renault Trafic, nr rej. SMB 0038, rok produkcji 1996, nr identyfikacyjny VIN VF1T3XF0515318498 będący w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie, stanowiący własność Gminy Miasta Szczecin.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: WZiPS, wytworzono: 2009/09/04, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2009/09/04 15:16:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2009/09/04 15:16:14 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/09/04 15:15:02 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2009/09/04 14:57:17 nowa pozycja