Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 464/09 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz inych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok

Data podpisania: 2009/09/29

Data wejścia w życie: 2009/09/29


ZARZĄDZENIE NR 464/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 września 2009 r.


w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz inych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok


Na podstawie § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. Nr 100, poz.1077, zmiana z 2002 roku: Dz.U. Nr 12 poz.113) zarządzam, co następuje:§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 stycznia 2009 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok zmienionego Zarządzeniem
Nr 106/2009 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2009 r. pkt 3 otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia."§ 2. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 stycznia 2009 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok zmienionego Zarządzeniem
Nr 106/2009 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2009 r. pkt 3 otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia."

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                            Prezydent Miasta

                                                                                                                                                              Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/09/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Tomaszewska, dnia: 2009/10/19 13:20:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomaszewska 2009/10/19 13:20:58 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2009/10/19 13:18:36 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2009/10/19 13:07:15 nowa pozycja