Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2009 r.

Zarządzenie nr 464/09 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz inych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok

Data podpisania: 2009/09/29

Data wejścia w życie: 2009/09/29


ZARZĄDZENIE NR 464/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 września 2009 r.


w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz inych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok


Na podstawie § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz.U. Nr 100, poz.1077, zmiana z 2002 roku: Dz.U. Nr 12 poz.113) zarządzam, co następuje:§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 stycznia 2009 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok zmienionego Zarządzeniem
Nr 106/2009 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2009 r. pkt 3 otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia."§ 2. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 stycznia 2009 r.
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2009 rok zmienionego Zarządzeniem
Nr 106/2009 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2009 r. pkt 3 otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia."

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                            Prezydent Miasta

                                                                                                                                                              Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2009/09/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Tomaszewska, dnia: 2009/10/19 13:20:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomaszewska 2009/10/19 13:20:58 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2009/10/19 13:18:36 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2009/10/19 13:07:15 nowa pozycja