Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 82/06 w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Data podpisania: 2006/02/15

Data wejścia w życie: 2006/02/15


 

ZARZĄDZENIE NR 82/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 15 lutego 2006 r.

w sprawie ustalenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) ), art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) w zw. z art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020 ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam procedurę naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych – stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 478/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/07, odpowiedzialny/a: Aleksandra Ciszewska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/07 14:04:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/07 14:04:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/07 14:02:23 nowa pozycja