Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 142/06 w w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

Data podpisania: 2006/03/15

Data wejścia w życie: 2006/03/15


 
 
 
ZARZĄDZENIE NR 142/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 marca 2006 r.
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności.
 
Na podstawie art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.); art. 4 ust. 1 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin
w zakresie; nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami oraz na podstawie art. 45, 285, 289 Kodeksu Cywilnego, Zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustalam wysokość wynagrodzenia w kwocie 1 zł. (netto) za obciążanie służebnością przechodu i przejazdu gminnych nieruchomości gruntowych w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej właścicielom lub wieczystym użytkownikom:
 
1)      nieruchomości sprzedanych lub oddanych w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu przez Gminę Miasto Szczecin bez zapewnienia dostępu do drogi publicznej,
 
2)      zabudowanych gminnych nieruchomości gruntowych oddanych w wieczyste użytkowanie lub sprzedanych w związku z prywatyzacją lokali komunalnych,
 
3)      nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, które zostały oddane
w użytkowanie wieczyste lub sprzedane przez Gminę Miasto Szczecin (z wyłączeniem realizacji roszczenia) lub które Gmina nabyła z mocy prawa po oddaniu ich w użytkowanie wieczyste,
 
4)      nieruchomości przyległych do dróg wewnętrznych o nadanej nazwie ulicy,
 
5)      nieruchomości przyległych do gruntów, które w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczone są pod drogi publiczne.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 408/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 25 lipca 2005 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2006/03/15, odpowiedzialny/a: Wajdziak Marcin, wprowadził/a: Jolanta Majczuk, dnia: 2008/07/09 14:24:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Majczuk 2008/07/09 14:24:01 nowa pozycja