Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 330/06 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr LVII/1074/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok oraz uchylenia zarządzeń dotyczących zmian planu w

Data podpisania: 2006/06/20

Data wejścia w życie: 2006/06/20


 

ZARZĄDZENIE NR 330/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 czerwca 2006 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr LVII/1074/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok oraz uchylenia zarządzeń dotyczących zmian planu wydatków między paragrafami w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

        Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319) oraz art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr LVII/1074/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do zarządzenia.

§ 2. Uchylam Zarządzenia Nr 287/06 i Nr 295/06 z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmiany w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta, Dyrektorowi Wydziału wymienionego w załączniku Nr 2 oraz Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie dotyczącym § 2 zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Prezydenta Miasta        

Marian Jurczyk         

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/07/27, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/07/27 13:11:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/07/27 13:11:31 nowa pozycja