Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 158/06 w sprawie określenia wysokości cen za dzierżawę nabrzeży miejskich

Data podpisania: 2006/03/22

Data wejścia w życie: 2006/03/22


 

ZARZĄDZENIE NR 158/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 marca 2006 r.

w sprawie określenia wysokości cen za dzierżawę nabrzeży miejskich.

        Na podstawie art.31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz 128 ) zarządzam co następuje:


§ 1.1. Ustala się wysokość cen za dzierżawę nabrzeży miejskich oraz pasa technicznego przy nabrzeżach będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, stanowiącego Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Opłata za postój jednej barki za jedną dobę – 20,13 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 158/06
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie określenia wysokości cen za dzierżawę nabrzeży miejskich.

L.p

Nazwa obiektu

Cena brutto za 1 mb rocznie

1.

Nabrzeże Elbląskie
Nabrzeże Regalica

219,60 zł
219,60 zł

2.

Nabrzeże Kanału Zielonego I
Bulwar Gdyński
Bulwar Piastów Pomorskich
Bulwar Nadodrzański I etap 155 mb

244,00 zł
244,00 zł
244,00 zł
244,00 zł

3.

Bulwar Beniowskiego – przystań kajakowa 22 mb
Przyczółki mostu Portowego
Przyczółki mostu Cłowego
Bulwar Gdański


134,20 zł
134,20 zł
134,20 zł
134,20 zł

4.

Nabrzeże Kanału Zielonego II
Nabrzeże Kanału Zielonego II
Bulwar Beniowskiego
Bulwar Wyspy Puckiej

24,40 zł
24,40 zł
24,40 zł
24,40 zł

5.

Korzystanie z pasa technicznego

7,32 zł

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2006/08/09, odpowiedzialny/a: Janina Podleśna, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 14:56:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:56:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 12:18:29 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 12:18:00 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/09 12:14:35 nowa pozycja