Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 596/06 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.

Data podpisania: 2006/11/10

Data wejścia w życie: 2006/11/10


ZARZĄDZENIE NR 596/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 listopada 2006 r.w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2006 r.        Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708,Nr 170 poz.1217,1218 ) zarządzam, co następuje:§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                                         705 186 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                                 1 065 515 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy
porozumień z organami administracji rządowej o kwotę                                                      241 200 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację w drodze
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę                                   422 735 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


                                                                                                                                                    Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                      Marian Jurczyk


        
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/11/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/11/24 13:44:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/11/24 13:44:09 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/24 13:27:53 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/24 13:27:25 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2006/11/24 13:27:00 nowa pozycja