Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 667/06 w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców.

Data podpisania: 2006/12/13

Data wejścia w życie: 2006/12/13


ZARZĄDZENIE NR 667/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 grudnia  2006 r.

w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta oraz kolejnych zastępców.

Na podstawie art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje :


   § 1. Ustalam liczbę czterech zastępców Prezydenta Miasta Szczecin. 

   § 2. Wskazuję Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta – Tomasza Jarmolińskiego oraz kolejnych zastępców Prezydenta Miasta Szczecin :

1) Zastępca Prezydenta Miasta - Krzysztof Nowak,
2) Zastępca Prezydenta Miasta - Elżbieta Masojć,
3) Zastępca Prezydenta Miasta - Beniamin Chochulski.

   § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 267/02 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Szczecina.

   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/12/14, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/12/21 14:32:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/12/21 14:32:34 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2006/12/14 11:59:17 nowa pozycja