Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 389/06 w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/07/17

Data wejścia w życie: 2006/07/17


 

ZARZĄDZENIE Nr 389/06
Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 17 lipca 2006 r.

w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 132, poz. 1110) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 34 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje:


    § 1. Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur Urzędu Miasta Szczecin są zobowiązani do zapewnienia bezpośredniego, samodzielnego wprowadzania kompletnych i aktualnych danych dotyczących danej jednostki organizacyjnej do zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin (ze szczególnym uwzględnieniem Biuletynu Informacji Publicznej i Uminetu). Aktualizacja powinna następować niezwłocznie po powstaniu zmian. 

    § 2. Odpowiedzialność za redagowanie treści udostępnianych informacji ponoszą dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, zgodnie z właściwością rzeczową określoną w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin oraz w Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin. 

    § 3. Administracją techniczną zasobów informacyjnych Urzędu Miasta Szczecin (w tym Biuletynu Informacji Publicznej) zajmuje się Wydział Informatyki, który odpowiada za:
1)  zabezpieczenie serwerów i baz danych,
2)  bieżącą aktualizację oprogramowania zapewniającego funkcjonowanie zasobów informacyjnych,
3)  zapewnienie stałego dostępu do serwisu zasobów informacyjnych z sieci Internet,
4)  budowę struktury informacyjnej zasobów informacyjnych, tworzenie i modyfikację szablonów zasobów informacyjnych,
5)  administrację grupami bezpieczeństwa i użytkownikami,
6)  szkolenia operatorów zasobów informacyjnych w zakresie obsługi systemu,
7)  tworzenie kopii zapasowych danych zasobów informacyjnych,
8)  instalację i konfigurację narzędzi do wprowadzania treści informacji na stanowiskach osób publikujących dane. 

    § 4. W ciągu 14 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia, dyrektorzy wydziałów i kierownicy biur wyznaczą w swoich komórkach pracowników odpowiedzialnych za redagowanie i publikowanie posiadanych informacji. Informację o ww. osobach należy przekazać niezwłocznie do Wydziału Informatyki w wersji elektronicznej na adres, e-mail: webmaster@um.szczecin.pl i na bieżąco aktualizować. 

    § 5. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/07/31, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/23 11:30:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/23 11:30:09 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/31 12:39:38 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/31 12:37:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/31 12:36:30 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/31 12:34:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/31 12:32:05 nowa pozycja