Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 248/06 w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/05/04

Data wejścia w życie: 2006/05/04


zmiany:
Zarządzenie Nr 586/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 listopada 2006 r.,
Zarządzenie Nr 55/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 248/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 maja 2006 r.

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie § 57 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje :


    § 1. Ustala się szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

    § 2. Dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się do współpracy oraz realizacji zadań związanych z :
1) obronnością kraju,
2) systemem zbiorowego bezpieczeństwa,
3) zamówieniami publicznymi,
4) ochroną danych osobowych,
5) ochroną informacji niejawnych,
6) udostępnianiem informacji publicznej,
7) systemem rejestracji i obiegu dokumentów,
8) aktualizacją obowiązujących procedur załatwianych spraw,
9) wykonywaniem czynności dysponenta budżetu w powierzonej części budżetu miasta,
10) prowadzeniem rejestrów umów,
11) nadzorem nad wykorzystaniem mienia przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,
12) prowadzeniem baz danych wynikających z zadań merytorycznych wydziałów i biur. 

    § 3. 1. Wykładni interpretacyjnej przepisów niniejszego zarządzenia stanowiących uszczegółowienie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin dokonuje Sekretarz Miasta.
2. Realizację zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

    § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 555/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 7 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 741/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 grudnia 2005 r.). 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/08/14, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/02/13 11:29:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/02/13 11:29:58 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/02/13 11:20:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/14 14:31:43 nowa pozycja