Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 277/06 zmieniające zarządzenie w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Data podpisania: 2006/05/23

Data wejścia w życie: 2006/05/23


 

ZARZĄDZENIE NR 277/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 maja 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

        Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/673/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania zasad oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych, w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806), zarządzam, co następuje:


    § 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 181/06 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:
1) w punkcie I dodaje się punkt 6. w brzmieniu “Karnety i bilety ulgowe przysługują dzieciom powyżej lat 4 oraz młodzieży do lat 18 za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek”.
2) w punkcie II pn. “Bezpłatny wstęp na kąpieliska” dotychczasową treść oznacza się jako punkt 1. i dodaje się punkt 2. w brzmieniu “Uprawnienie do bezpłatnego wstępu przysługuje również dzieciom do lat 4 po przedstawieniu przez opiekuna dokumentu potwierdzającego wiek dziecka ”. 

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2006/08/16, odpowiedzialny/a: Janina Podleśna, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/16 09:46:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/16 09:46:21 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/16 09:12:44 nowa pozycja