Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 181/06 w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Data podpisania: 2006/04/05

Data wejścia w życie: 2006/04/05


 

ZARZĄDZENIE NR 181/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

        Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/673/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania zasad oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych, w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806), zarządzam, co następuje:


    § 1. Ustala się stawki cen i opłat za korzystanie z kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych, które zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

    § 2. Ustala się stawki za wynajem Teatru Letniego, które zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

    § 3. Stawki, o których mowa w § 1 i 2 zawierają podatek od towarów i usług. 

    § 4. 1 Wniosek o udostępnienie obiektu Teatru Letniego organizator imprezy składa bezpośrednio do Zakładu Usług Komunalnych. 
    2 . Wysokość czynszu najmu i warunki udostępnienia Teatru Letniego określa Zakład Usług Komunalnych jako administrator obiektu w oparciu o obowiązujące stawki”. 

    § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zakładowi Usług Komunalnych w Szczecinie. 

    § 6. Tracą moc następujące Zarządzenia: 
    - Zarządzenie Nr 52/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 13 lutego 2004 r. - sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. 
    - Zarządzenie Nr 96/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 16 marca 2004 r. zmieniające Zarządzenie sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie. 
    - Zarządzenie Nr 273/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 31 maja 2005 r. zmieniające Zarządzenie sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie 

    § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 181/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 kwietnia 2006 r.


Stawki cen i opłat za korzystanie z kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie wynoszą:

I Bilety wstępu na kąpieliska:

 1. bilet normalny - 3,00 zł
 2. bilet ulgowy - 1,50 zł
 3. karnet wstępu na kąpieliska – 7 wejść, ważny od daty zakupu do końca danego miesiąca:
  a) normalny – 18,00 zł,
  b) ulgowy – 9,00 zł,
 4. karnet wstępu na kąpieliska – 15 wejść, ważny od daty zakupu do końca sezonu:
  a) normalny – 36,00 zł,
  b) ulgowy – 18,00 zł,
 5. karnet wstępu na kąpieliska – 30 wejść, ważny od daty zakupu do końca sezonu:
  a) normalny – 63,00 zł,
  b) ulgowy – 31,50 zł.

II. Wypożyczenie kajaku - 10,00 zł za 1 godzinę

III. Dzierżawa gruntu pod działalność handlową i gastronomiczną (za 1m2):

 1. w sezonie - minimum 65,00 zł
 2. poza sezonem na cele składowe - 9,00 zł

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 181/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 kwietnia 2006 r.

I. Minimalne stawki opłat za wynajem Teatru Letniego wynoszą:

 1. impreza komercyjna - 3.050,00 zł
 2. festyn, impreza charytatywna - 610,00 zł
 3. impreza komercyjna dla dzieci - 1 220,00 zł

II. Rabaty

Organizator minimum trzech imprez komercyjnych w danym sezonie otrzyma upust w wysokości 1.220,00 zł brutto od stawki 3.050,00 zł. brutto. W związku z tym za każdą organizowaną imprezę w tym sezonie organizator będzie obciążony kwotą 1.830,00 zł brutto.
Wyżej wymienione upusty są możliwe pod warunkiem zawarcia wcześniejszej umowy z Zakładem Usług Komunalnych i uiszczeniu opłaty z góry za wszystkie imprezy.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2006/08/10, odpowiedzialny/a: Janina Podleśna, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/08/10 14:59:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/08/10 14:59:27 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 09:13:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 08:57:50 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/08/10 08:55:41 nowa pozycja