Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 19A/06 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin ustawami na 2006 rok

Data podpisania: 2006/01/09

Data wejścia w życie: 2006/01/01


 
ZARZĄDZENIE NR 19A/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia  9 stycznia  2006 r.
 
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin ustawami  na 2006 rok
 
        Na podstawie z art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104, zmiana z 2005 roku : Dz.U.Nr 169 poz.1420) zarządzam, co nastepuje:

 
§ 1. Ustalam plan finansowy na 2006 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji  na ten cel  oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.                                                                           
                                                                                 
                                                                                 
§ 2. Ustalam plan finansowy na 2006 rok  zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań  gminy, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji  na ten cel  oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.                                                                           
                                                                                 
                                                                      
§ 3. Ustalam plan finansowy na 2006 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji  na ten cel  ustaloną  przez  Prezesa Krajowego Biura Wyborczego, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.                                                                                 
                                                                                 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.
 
 
Prezydent Miasta        

Marian Jurczyk         
 

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2006/07/28, odpowiedzialny/a: Bogumiła Spiczko, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/07/28 15:07:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/07/28 15:07:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/28 14:41:53 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/28 14:38:45 nowa pozycja