Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 81/06 w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data podpisania: 2006/02/14

Data wejścia w życie: 2006/02/14


ZARZĄDZENIE Nr 81/06
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 lutego 2006 r.

w sprawie uzupełnienia składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

    Na podstawie § 27 ust. 2 uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia
09 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 58, poz. 1047) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art.99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806) zarządzam, co następuje:


§ 1. W § 1 zarządzenia Nr 130/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 marca 2003 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji mieszkaniowej wprowadza się następujące
zmiany:
1) ze składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej odwołuje się Mirosławę Masłowską
i Iwonę Klimowicz;
2) w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołuje się Jarosława Kaczorowskiego
i Jakuba Kalitę.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa
i Lokali Użytkowych.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/02/13, odpowiedzialny/a: Iwona Jasionowska, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/02/13 10:03:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/02/13 10:03:18 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2007/02/13 10:02:44 nowa pozycja