Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 694/06 w sprawie harmonogramu realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok

Data podpisania: 2006/12/29

Data wejścia w życie: 2006/12/29


ZARZĄDZENIE Nr 694/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 grudnia 2006 r.


w sprawie harmonogramu realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok 
 

        Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 roku, zm. z 2006 roku: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; Dz.U. Nr 45, poz.319; Dz.U. Nr 104, poz.708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217, 1218; Dz.U. Nr 187, poz. 1381), zarządzam, co następuje: 


    § 1. Ustalam harmonogram realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.
1) Harmonogram prognozowanych dochodów budżetowych ustalam w szczegółowości do miesięcy i dysponentów załącznikiem nr 1.
2) Harmonogram wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku ustalam w szczegółowości do dysponentów zgodnie z załącznikiem nr 2. 

    § 2. Realizacja wydatków budżetowych planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach nie może przekraczać kwot ustalonych w harmonogramie, o którym mowa w § 1 w układzie narastającym. 

    § 3. Dyrektorzy wydziałów i Kierownicy biur Urzędu Miasta będący dysponentami środków budżetowych realizują dochody i wydatki budżetowe zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 1 i informują podległe i nadzorowane jednostki o harmonogramie. 

    § 4. Nadzór nad realizacją harmonogramu realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok powierzam Dyrektorowi Wydziału Księgowości. 

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.                                                                                                                                                                                             Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                                               Piotr Krzystek

    

Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/01/08, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/01/08 15:14:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/01/08 15:14:21 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/01/08 15:07:38 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/01/08 15:02:07 nowa pozycja