Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 494/08 w sprawie powołania Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia ,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom’’.

Data podpisania: 2008/11/14

Data wejścia w życie: 2008/11/14


ZARZĄDZENIE NR 494/08
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 listopada 2008r.
 
w sprawie powołania Komisji Opiniującej w otwartym konkursie ofert na realizatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia ,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom’’.
 
Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zmiana: Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r. ; Zrządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.; Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r. Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) w związku z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 64, poz. 1027) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Powołuję komisję konkursową zwaną dalej komisją w składzie:
Przewodniczący:
       1) Piotr Grodzki – dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Członkowie:
1)      Paweł Kryzan              - główny specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
2)      Wioletta Perzyńska     - inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
  
§ 2. Zadaniem komisji, o której mowa w § 1 jest:
1)      przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta Szczecin na realizatora programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia: ,,Zapobieganie grypie i jej powikłaniom ” w 2008 roku ,
2)      wybór najkorzystniejszej oferty,
3)      sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji,
4)      przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta Szczecin.
 
§ 3. Komisja konkursowa przeprowadzi postępowanie konkursowe w dniu 18 listopada 2008r., ogodz. 09.00 otwarcie ofert i dokonanie wyboru w Urzędzie Miasta Szczecin- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. 336 G.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki:

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/12/03, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2008/12/03 14:02:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2008/12/03 14:02:00 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2008/12/03 13:12:52 nowa pozycja