Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 273/08 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szcecin na 2008 r.

Data podpisania: 2008/06/27

Data wejścia w życie: 2008/06/27


ZARZĄDZENIE NR 273/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 czerwca 2008 r.


w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok


        Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, 1218; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791,Nr 140 poz. 984 ) zarządzam, co następuje:


§1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 13A/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2008 r. , (zm.Zarządzeniem Nr 70/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2008 r., Zarządzeniem Nr 98A/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2008 r., Zarządzeniem Nr 112/08 z dnia 10 marca 2008 r., Zarządzeniem Nr 162/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 186 z dnia 29 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 220 z dnia 26 maja 2008 r.,Zarządzeniem Nr 246 z dnia 11 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 270 z dnia 27 czerwca 2008 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Prezydent Miasta

  Piotr Krzystek 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/06/27, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/07/29 12:52:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/07/29 12:52:00 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2008/07/03 13:28:01 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2008/07/03 13:24:25 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2008/07/03 13:22:49 nowa pozycja