Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 613/07 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/11/30

Data wejścia w życie: 2007/11/30


ZARZĄDZENIE NR 613/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 listopada 2007 r.


w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2007 r.


    Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz. 1832,z 2007 roku Nr 82 poz 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791,Nr 140 poz.984 ) oraz § 22 uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 05 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok zarządzam, co następuje:

    § 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

    § 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów, Kierownikom Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                       Prezydent Miasta
                                                                                                                                                          Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/11/30, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2008/01/08 15:11:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2008/01/08 15:11:04 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/01/08 15:09:54 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/01/08 15:07:01 nowa pozycja