Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 207/07 w sprawie przetwarzania, wytwarzania i przeglądania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/04/26

Data wejścia w życie: 2007/04/26


 

ZARZĄDZENIE NR 207/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie przetwarzania, wytwarzania i przeglądania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592, Nr 220, poz. 1600), w związku z § 4 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 171, poz. 1433) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:


§ 1. Dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „zastrzeżone” należy przetwarzać, wytwarzać i przeglądać jedynie na akredytowanych stanowiskach komputerowych, znajdujących się w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 2. W przypadku wyłączonej jawności posiedzeń komisji lub sesji Rady Miasta Szczecin, protokoły należy sporządzać na akredytowanym przenośnym sprzęcie komputerowym przechowywanym w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Przetwarzanie, wytwarzanie i przeglądanie dokumentów „zastrzeżonych” poza wyznaczonymi miejscami, o których mowa w § 1, grozi odpowiedzialnością służbową.

§ 4. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2007/05/08, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/05/08 12:46:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/05/08 12:46:42 nowa pozycja