Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 333/07 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr X/297/07 z dnia 11.06.2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 200

Data podpisania: 2007/06/18

Data wejścia w życie: 2007/06/18


ZARZĄDZENIE NR 333/07

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr X/297/07 z dnia 11.06.2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

  Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz. 319,Nr 104 poz.708,Nr 170 poz.1217,1218,Nr 187 poz.1381,Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560,Nr 88 poz.587) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr X/297/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


                                                                                                                                                               wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                Tomasz Jarmoliński


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/07/11, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/07/11 12:18:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 12:18:09 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 11:45:08 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 11:44:07 nowa pozycja