Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 408/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/07/27

Data wejścia w życie: 2007/07/27


ZARZĄDZENIE NR 408/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 lipca 2007 r.

 


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.


   Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587 ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                                             2 100 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                                       1 011 546 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zmniejsza się dochody i wydatki na realizację zadań w drodze
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę                                           87 828 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Wprowadza się zmiany dochodów i wydatków zadań realizowanych na
mocy porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 5. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                              Prezydent Miasta
                                                                                                                                                Piotr Krzystek

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/08/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/08/17 14:56:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/08/17 14:56:52 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/08/17 14:56:24 nowa pozycja