Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 34/07 w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz jednostki do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów

Data podpisania: 2007/01/23

Data wejścia w życie: 2007/01/23


ZARZĄDZENIE NR 34/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 stycznia 2007 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz jednostki do prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów

        Na podstawie art. 130a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400 i Nr 191, poz. 1410) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam - na okres 3 lat licząc od dnia podpisania niniejszego zarządzenia Firmę Usługowo Handlową Wacław Hurkała ul. Ułańska 8 w Szczecinie do usuwania pojazdów z drogi i dostarczania na parking strzeżony, o którym mowa w § 2.

§ 2. Wyznaczam - na okres 3 lat licząc od dnia podpisania niniejszego zarządzenia Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne „Polmozbyt Szczecin” ul. Białowieska 2 w Szczecinie do prowadzenia parkingu strzeżonego przy ul. Białowieskiej 2 w Szczecinie dla usuniętych pojazdów z drogi.

§ 3. Opłaty za usunięcie pojazdów z drogi i dostarczanie na parking oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów określa stosowna Uchwała Rady Miasta Szczecin.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2007/05/31, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Alicja Grochecka, dnia: 2007/05/31 13:10:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Grochecka 2007/05/31 13:10:07 nowa pozycja