Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 624/07 w sprawie powołania zespołu roboczego określonego w liście intencyjnym z dnia 13 listopada 2007 r. podpisanym przez Miasto Szczecin oraz Skolwin Paper International Sp. z o.o. w ...

Data podpisania: 2007/12/06

Data wejścia w życie: 2007/12/06


ZARZĄDZENIE NR 624/07
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 6 grudnia 2007 r. 

w sprawie powołania zespołu roboczego określonego w liście intencyjnym z dnia  13 listopada 2007 r. podpisanym przez Miasto Szczecin oraz Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie.

            Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, (zmienionego: Zarządzeniem Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r. oraz Zarządzeniem Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin 31 października 2007 r.) zarządzam, co następuje :

 

§ 1. Powołuje się Zespół ds. budynków przyfabrycznych Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie w składzie:
 
Przewodniczący:
1)      Tomasz Banach– Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
 
Członkowie:
2)      Marcin Janda – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
3)      Przemysław Gardocki – Radca prawny
4)      Piotr Kęsik – Radny Rady Miasta Szczecin
5)      Marcin Wajdziak – p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
6)      Ewa Mikołajewska – Miłoszewicz - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
7)      Iwona Jasionowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
8)      Dorota Tyszkiewicz-Janik - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie
9)      Dorota Błachnio – Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
10) Janina Podleśna –  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
11) Agata Marcinkiewicz – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
 
§ 2. Zespół ds. budynków przyfabrycznych Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie powołany zostaje w celu rozwiązania następujących kwestii:
 
1)      nieodpłatnego udostępnienia przez Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, pomieszczenia w biurowcu przy ul. Stołczyńskiej 100, z dostępem do mediów oraz zapleczem sanitarnym, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szczecinie w celu umieszczenia w nim punktu konsultacyjnego dla pracowników zwolnionych w wyniku likwidacji Skolwin Paper International Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
 
2)      przeniesienia na rzecz Miasta prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, którymi zabudowane są nieruchomości znajdujące się w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 100a oraz 100b, stanowiące działki numer 6/12, 6/5 z obrębu geodezyjnego 52 N/O dla których Sąd Rejonowy w Szczecinie, XII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach : dla działki nr 6/12 SZ1S/00101562/7 oraz dla działki nr 6/5 SZ1S/00101561/0.
 
3)      zapewnienia mieszkańcom nieruchomości określonych w ust. 2 dostaw mediów podczas procedur przekazywania ich na rzecz Miasta.
 
4)      zapewnienia przez Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, klubowi sportowemu Świt Skolwin prawa korzystania z dotychczas udostępnianych temu klubowi pomieszczeń, na dotychczasowych zasadach a w przypadku zbycia prawa do nieruchomości, w której znajdują się przedmiotowe pomieszczenia zawarcia w umowie z nabywcą tego prawa zapisu, na mocy którego klub sportowy Świt Skolwin zachowa prawo do korzystania z wyżej opisanych pomieszczeń na dotychczasowych warunkach do końca lipca 2008 r.
 
 
§ 3. Zespół ds. budynków przyfabrycznych Skolwin Paper International Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, kończy swoją działalność w momencie wypełnienia celów określonych w § 2. 
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, pozyskiwania inwestorów, współpracy regionalnej, przeciwdziałania bezrobociu, ładu budowlanego oraz ochrony konserwatorskiej zabytków.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

udostępnił: WRMiFP, wytworzono: 2008/08/05, odpowiedzialny/a: Andrzej Durka, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/08/06 14:32:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/08/06 14:32:17 modyfikacja wartości
Agata Marcinkiewicz 2008/08/05 11:37:21 nowa pozycja