Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 237/07 w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół na rok szkolny 2007/ 2008

Data podpisania: 2007/05/02

Data wejścia w życie: 2007/05/02


ZARZĄDZENIE NR 237/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 maja 2007 r.

w sprawie szczecińskiego standardu organizacyjnego dla szkół na rok szkolny 2007/2008

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), w związku z § 2 uchwały Nr XXX/599/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :


    § 1.1 Określa się szczeciński standard organizacyjny na rok szkolny 2007/2008 dla:
1) szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) szkoły podstawowej o charakterze szkoły „środowiskowej”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) sportowej szkoły podstawowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5) szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
6) gimnazjum, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
7) gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;
8) gimnazjum o charakterze szkoły „środowiskowej”, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia;
9) gimnazjum sportowego, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia;
10) gimnazjum mistrzostwa sportowego, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia;
11) gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, stanowiący załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia;
12) liceum ogólnokształcącego, stanowiący załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia;
13) liceum ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia;
14) liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszego zarządzenia;
15) liceum profilowanego, stanowiący załącznik nr 15 do niniejszego zarządzenia;
16) technikum, stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego zarządzenia;
17) technikum uzupełniającego, stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego zarządzenia;
18) 2-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, stanowiący załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia;
19) 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, stanowiący załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;
20) szkoły policealnej na podbudowie programowej liceum profilowanego o profilu odpowiadającym tej samej co zawód dziedzinie gospodarki, stanowiący załącznik nr 20 do niniejszego zarządzenia;
21) szkoły policealnej na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie, stanowiący załącznik nr 21 do niniejszego zarządzenia.
22) szkół specjalnych i placówek specjalnych, stanowiący załącznik nr 22 do niniejszego zarządzenia,
23) przedszkoli publicznych, stanowiący załącznik nr 23 do niniejszego zarządzenia.

    2. Określa się szczeciński standard organizacyjny na rok szkolny 2007/2008 w zakresie przydziału godzin dodatkowych dla wszystkich typów szkół publicznych na terenie Miasta Szczecin, stanowiący załącznik nr 24 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Szczeciński standard organizacyjny dla szkół na rok szkolny 2007/2008, o którym mowa w § 1 zarządzenia, ma zastosowanie przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2007/2008.

    § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2007/05/02, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/10/08 10:34:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/10/08 10:34:46 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/10/08 10:33:08 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2007/10/05 13:18:08 nowa pozycja