Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 137/07 w sprawie ustalenia limitu lokali mieszkalnych na 2007r., stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy

Data podpisania: 2007/03/20

Data wejścia w życie: 2007/03/20ZARZĄDZENIE NR 137/07
Prezydenta Miasta Szczecina
z dnia 20 marca 2007r.

w sprawie ustalenia limitu lokali mieszkalnych na 2007r., stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy

    Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz § 6 ust. 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecina Nr 170/06 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie ustalenia zasad wydawania przez Gminę Szczecin upoważnień do zawierania umów najmu lokali stanowiących zasób Towarzystw Budownictwa Społecznego, a pozostających w dyspozycji Gminy, zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zrealizowania wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, a realizowanych poprzez wskazanie lokali z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego, ustala się na 2007r. limit- 8 lokali mieszkalnych.

§ 2. Niewykorzystany limit nie przechodzi na następny rok kalendarzowy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/03/20, odpowiedzialny/a: Halina Stanisz, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/03/27 14:40:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/03/27 14:40:34 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2007/03/27 14:33:22 nowa pozycja