Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 561/07 zmieniające harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.

Data podpisania: 2007/10/30

Data wejścia w życie: 2007/10/30


ZARZĄDZENIE NR 561/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 30 października 2007 r. 


zmieniające harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok. 

Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, 1218; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791,Nr 140 poz. 984 ) oraz § 22 uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 05 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok) zarządzam, co następuje:


   §1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 r., (zm. Zarządzeniem Nr 154/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2007 r., Zarządzeniem Nr 194 /07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 216/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 249/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r., Zarządzeniem Nr 281/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2007 r., Zarządzeniem Nr 335/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2007 r., Zarządzeniem Nr 363/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2007 r., Zarządzeniem Nr 379/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 387/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 409/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 428/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 438/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 sierpnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 453/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 484/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 września 2007 r., Zarządzeniem Nr 505/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2007 r., Zarządzeniem Nr 511/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 września 2007 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

   §2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

   §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                                     Prezydent Miasta
                                                                                                                                                                        Piotr Krzystek

  


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/11/22, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/11/23 10:51:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/11/23 10:51:20 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/23 10:24:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/11/23 10:22:53 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/11/22 14:35:42 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/11/22 14:33:43 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/11/22 14:24:49 nowa pozycja