Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 208/07 w sprawie przetwarzania, wytwarzania i przeglądania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/04/26

Data wejścia w życie: 2007/04/26


 

ZARZĄDZENIE NR 208/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie przetwarzania, wytwarzania i przeglądania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, poz. 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592, Nr 220, poz. 1600), w związku z § 4 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 171, poz. 1433) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:


§ 1. Dokumenty niejawne oznaczone klauzulą „poufne” należy przetwarzać, wytwarzać i przeglądać jedynie na akredytowanym stanowisku komputerowym, znajdującym się w Biurze ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 2. Przetwarzanie, wytwarzanie i przeglądanie dokumentów „poufnych” poza wyznaczonym miejscem, o którym mowa w § 1, grozi odpowiedzialnością służbową.

§ 3. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2007/05/08, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/05/08 12:52:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/05/08 12:52:46 nowa pozycja