Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 636/07 w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam .

Data podpisania: 2007/12/10

Data wejścia w życie: 2007/12/11


ZARZĄDZENIE NR 636/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam .


    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz § 13 ust. 2 Zarządzenia Nr 415/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy (zm. Zarządzenie Nr 499/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2007r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość opłat za dzierżawę nieruchomości Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa w celu umieszczenia reklam w 2008r. na poziomie obowiązującym w 2007 roku.


§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska, oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2008 r.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/12/11, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Małgorzata Dobrzyńska, dnia: 2007/12/11 09:58:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Dobrzyńska 2007/12/11 09:58:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Dobrzyńska 2007/12/11 09:54:14 nowa pozycja