Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 572/07 zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Data podpisania: 2007/11/06

Data wejścia w życie: 2007/11/06


ZARZĄDZENIE NR 572/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 listopada 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie

Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 48/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 185/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 kwietnia 2006 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) użyte w zarządzeniu, w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Urzędu Miejskiego w Szczecinie” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Urząd Miasta Szczecin”,

2) w § 1 ust. 1 pkt 1 –12 otrzymują oznaczenie pkt 1 – 9 oraz brzmienie :

„ 1) Biuro Prezydenta Miasta,
2) Biuro Obsługi Interesantów,
3) Biuro Promocji i Informacji,
4) Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych,
5) Wydział Inwestycji Miejskich,
6) Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji,
7) Wydział Informatyki,
8) Biuro ds. Zamówień Publicznych,
9) Biuro ds. Morskich”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 48/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Szczecinie (zm. Zarządzenie Nr 185/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 kwietnia 2006 r.) nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/06, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/11/06 14:01:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/11/06 14:01:01 nowa pozycja