Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 623/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych.

Data podpisania: 2007/12/06

Data wejścia w życie: 2007/12/06


 

ZARZĄDZENIE NR 623/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 6 grudnia 2007 r.
 
 
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych.
 
            Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego  załącznik do Zarządzenia Nr   217/07   Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin,(zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.), Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r. zarządzam, co następuje :
 
§ 1. W Zarządzeniu 486/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 września 2006 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych (zm. Zarządzenie Nr 385/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lipca 2007 r.) wprowadza się następujące zmiany:
 
 
       1) § 2 otrzymuje brzmienie:
 
§ 2. Zadaniem zespołu jest udział poszczególnych jego członków w przygotowywaniu przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych opinii plastycznych wydawanych w sprawach problemowych i ważnych dla miasta oraz, w przypadkach koniecznych, pomoc w opiniowaniu wniosków Wydziału Gospodarki Nieruchomościami U.M, a także wniosków Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego”.
 
 
§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 486/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia   7 września 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowywania opinii plastycznych (zm. Zarządzenie 385/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 lipca 2007 r.) nie ulegają zmianie.
 
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

udostępnił: WRMiFP, wytworzono: 2008/02/15, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Andrzej Waś, dnia: 2008/02/15 13:40:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Waś 2008/02/15 13:40:10 nowa pozycja