Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 6/07 w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. regat The Tall Ships’ Races 2007.

Data podpisania: 2007/01/03

Data wejścia w życie: 2007/01/03


ZARZĄDZENIE NR 6/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 3 stycznia 2007 r.


w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. regat The Tall Ships’ Races 2007. 

    Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 187/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 kwietnia 2006 r.) zarządzam, co następuje :

   § 1. Tworzy się stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. regat The Tall Ships’ Races 2007.

   § 2. Zadaniem Pełnomocnika, o którym mowa w § 1 jest organizacja regat The Tall Ships’ Races 2007, a w szczególności :
1) koordynowanie prac Zespołu ds. współpracy przy organizacji regat The Tall Ships’ Races 2007,
2) koordynowanie realizacji porozumienia w sprawie organizacji regat The Tall Ships’ Races w Szczecinie,
3) opracowanie harmonogramu i kosztorysu przebiegu regat i imprez towarzyszących,
4) pozyskanie sponsorów,
5) przygotowanie działań promocyjnych i reklamowych imprezy,
6) przygotowanie informacji i przewodników dla uczestników regat oraz turystów,
7) koordynacja łączności z uczestniczącymi jednostkami oraz podmiotami w organizacji regat,
8) współdziałanie oraz bieżący kontakt z :
a) Sail Training International oraz Sail Training Association Poland,
b) organami administracji rządowej i samorządowej,
c) sponsorami,
d) podmiotami gospodarczymi,
e) organizacjami pozarządowymi,
f) mediami lokalnymi i ogólnopolskimi,
9) koordynowanie działań logistyczno – zaopatrzeniowych towarzyszących organizacji regat,
10) nadzór i koordynacja nad imprezami towarzyszącymi regatom,
11) wypełnianie pozostałych obowiązków, wynikających z porozumienia, o którym mowa w pkt 2.

   § 3. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu Miasta do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. regat The Tall Ships’ Races 2007 w zakresie realizacji zadań, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia. 

   § 4. Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta
Miasta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji miasta, przeciwdziałania bezrobociu, gospodarowania mieniem i ładu budowlanego.

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/01/03, odpowiedzialny/a: Beata Szychowska, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/01/04 14:10:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/01/04 14:10:02 nowa pozycja