Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 81/07 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzu

Data podpisania: 2007/02/26

Data wejścia w życie: 2007/02/26


ZARZĄDZENIE NR 81/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 lutego 2007 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. 

        Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 149, poz. 1078, Nr 104, poz. 711, Nr 218, poz. 1592, Nr 220, poz. 1600) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 362/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wykaz dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulą „zastrzeżone” otrzymuje brzmienie jak z Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2) Załącznik Nr 2 „Wykaz dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulą „poufne” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 362/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wykazu dokumentów objętych w Urzędzie Miasta Szczecin klauzulami „zastrzeżone” i „poufne” oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

    


udostępnił: Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, wytworzono: 2007/03/06, odpowiedzialny/a: Urszula Sygit, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/11/24 10:05:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/11/24 10:05:07 modyfikacja wartości
Urszula Sygit 2007/03/06 12:09:39 modyfikacja wartości
Urszula Sygit 2007/03/06 11:53:49 nowa pozycja