Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 469/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2007/09/04

Data wejścia w życie: 2007/09/04


 

ZARZĄDZENIE NR 469/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 września 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

        Na podstawie § 7 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuję Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, w składzie :

Przewodniczący :
1)  Daniel Wacinkiewicz – p.o. Dyrektor Biura Prezydenta Miasta,

Członkowie :
2) Eulalia Fronczak-Raś – Kierownik Referatu w Wydziale Oświaty,

3) Alicja Grochecka – Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

4) Joanna Sontowska – Podinspektor w Biurze ds. Zamówień Publicznych,

Sekretarz :
5) Elżbieta Bendykowska – Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta.


    § 2. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1, jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie Miasta Szczecina oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin”.


    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2007/09/06, odpowiedzialny/a: Daniel Wacinkiewicz, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/09/12 09:51:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/09/12 09:51:46 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/09/06 10:37:45 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/09/06 10:30:14 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/09/06 09:42:14 nowa pozycja