Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 576/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/11/08

Data wejścia w życie: 2007/11/08


ZARZĄDZENIE NR 576/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 listopada 2007 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.


Na podstawie § 2 ust. 2 Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 585/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 649/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany :

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie :
„1) Wojciech Wnuk - Geodeta Miasta”,
2) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie :
„2) Agnieszka Jerzykowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu,
3) Dariusz Matejski - p. o. Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska”,
3) pkt 5 skreśla się,
4) pkt 10 otrzymuje brzmienie :
„10) Jacek Kudelski - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 649/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/08, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/11/08 11:44:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/11/08 11:44:21 nowa pozycja