Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 429/07 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XII/334 /07

Data podpisania: 2007/08/14

Data wejścia w życie: 2007/08/14


ZARZĄDZENIE NR 429/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 sierpnia 2007 r.w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XII/334 /07 z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.


   Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz. 319,Nr 104 poz.708,Nr 170 poz.1217,1218,Nr 187 poz.1381,Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560,Nr 88 poz.587) zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XII/334/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2007 r., zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


                                                                                                                           Prezydent Miasta

                                                                                                                               Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/08/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 10:57:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 10:57:27 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/08/20 14:45:13 nowa pozycja