Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 330/07 w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta...

Data podpisania: 2007/06/15

Data wejścia w życie: 2007/06/15


ZARZĄDZENIE NR 330/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 15 czerwca 2007 r.

w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 167, poz.1759, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 64, poz. 427) zarządzam co następuje:


    § 1. Wprowadzam zasady wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Nadaję Urzędowi Miasta Szczecin Regulamin Pracy Komisji Przetargowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    § 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

    § 4. Traci moc Zarządzenie 371/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2006r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta (zm. Zarządzenie Nr 33/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2007r., Zarządzenie Nr 156/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 kwietnia 2007r.).

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu. 


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2007/06/22, odpowiedzialny/a: Iwona Miller, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/01/06 14:11:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/01/06 14:11:43 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2007/07/03 12:41:47 modyfikacja wartości
Bartłomiej Miluch 2007/06/22 13:21:15 nowa pozycja