Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:VIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-07-14 10:00
Rodzaj sesji:nadzwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 • 155/10 (wersja 2) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie,
 • 159/10 - tablicy upamiętniającej 65 rocznicę objęcia przez żołnierzy Wojska Polskiego służby na polskiej granicy na Odrze, Nysie Łużyckiej i Bałtyku,
 • 160/10 - zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 • 161/10 - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
 • 162/10 - zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze,
 • 163/10 - wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób z terenu Gminy Miasto Świnoujście,
 • 174/10 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
 • 164/10 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin listu intencyjnego o współpracy partnerskiej z Miastem Dniepropietrowsk na Ukrainie,
 • 165/10 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin
 • 166/10 - nadania Pani Joannie Kulmowej tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin,
 • 167/10 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Rumiankowa)
 • 168/10 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwale Rady Miasta Szczecin,
 • 169/10 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2010 rok - uzasadnienie: załączniki nr 1, nr 2, nr 3; Załączniki do uchwały: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8,
 • 170/10 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - lotnisko" w Szczecinie - uzasadnienie, załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.
 • 171/10 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Potulicka 3" w Szczecinie - załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4,
 • 172/10 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Derdowskiego" pod nazwą "Gumieńce - Derdowskiego 2" w Szczecinie - uzasadnienie, załączniki: nr 1 ark. 1, nr 1 ark. 2, nr 2, nr 3, nr 4,
 • 173/10 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Osów - Podbórzańska" pod nazwą „Osów - Podbórzańska 1" w Szczecinie - uzasadnienie, załączniki: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.

3. Zamknięcie obrad.