Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XLIII
Numer kadencji:V
Data sesji:2010-01-25 12:00
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina.
3. Wręczenie dyplomów i legitymacji Pionierom Miasta Szczecina, którym tytuł nadano Uchwałą Nr XLII/1069/09 z dnia 14 grudnia 2009 r.
4. Zatwierdzenie protokołów z:
-­ V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 3.12.2009 r.,
­- XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14.12.2009 r.
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
­- 4/10 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie,
­- 10/10 – stopniowej likwidacji Technikum Budowy Okrętów, utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej, zmiany nazwy i zmiany organizacji Zespołu Szkół Budowy Okrętów w Szczecinie, ul. Willowa 2/4,
­- 11/10 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 46 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14,
12/10 – zmiany uchwały w sprawie likwidacji publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zaocznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie, Plac Mariacki 1,
13/10 – zmiany uchwały Nr L/948/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie przy ul. Kopernika 16 oraz założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Szczecinie przy ul. Kopernika 16,
7/10 – wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin - miasta na prawach powiatu z gminą Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim (załącznik),
8/10 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sienno” w Szczecinie pod nazwą „Sienno 2” (załączniki: 1, 2, 3, 4),
15/10 – Strategii rozwoju Straży Miejskiej Miasta Szczecin w latach 2010-2018 (załącznik),
19/10 – ustalenia wysokości dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie na rok 2010,
­- 3/10 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli,
9/10 – pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin (załącznik),
­- 16/10 – przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Szczecinie w latach 2007-2015 (załącznik),
­- 17/10 – podwyższenia kapitału zakładowego w Szczecińsko - Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Policach,
­- 21/10 – zmiany uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie w celu zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie,
­- 2/10 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń w uchwałach Rady Miasta Szczecin,
­- 324/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
303/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 1/10 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Maciejowickiej 36,
­- 5/10 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 21b, 21c, 21d, 21e sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 6/10 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Księżnej Elżbiety 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,
­- 14/10 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2010 r. do dnia 28 lutego 2011 r.,
18/10 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej i Łowieckiej 11 i uchylająca Uchwałę NR XIV/373/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zamiany zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 11 i udziału 39/100 w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym FOSFAN S.A. z siedzibą w Szczecinie, położonych w Szczecinie przy ulicy Nad-Odrą 63i ulicy Nad-Odrą 77,
20/10 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ulicy Hożej - Piaskowej na rzecz organizacji pożytku publicznego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie.
8. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie zagospodarowania nieruchomości zabudowanej położonej przy Al. Wyzwolenia 52 po dawnym Szpitalu Miejskim na Centrum Opiekuńczo – Lecznicze im. Św. Karola Boromeusza.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na dzień 18 grudnia 2009 r.
11. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok.
12. Sprawozdanie z działalności:
-­ Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
­- Prezydenta Miasta Szczecin.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.