Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Sesje Rady Miasta Szczecin V Kadencji

Numer sesji:XXV
Numer kadencji:V
Data sesji:2008-09-08
Rodzaj sesji:zwyczajna 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
­ - XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16.06.2008 r.;
­ - II uroczystej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 4.07.2008 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
- 237/08 – nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin; 
- 226/08 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną; 
- 222/08 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu; 
224/08 – wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów przysługujących Gminie Miasto Szczecin w Spółce Centrum Handlowe Polska 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 
225/08 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 
220/08 – oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych (MOS,RiR); 
221/08 – zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przekazania terenów po byłym Torze Regatowym „Dziewoklicz” położonym przy ul. Autostrada Poznańska, Kanał Odyńca i częściowo na wyspie koło kąpieliska „Dziewoklicz” Zakładowi Usług Komunalnych w Szczecinie oraz w sprawie zmiany numeru adresowego Kompleksu sportowo – rekreacyjnego usytuowanego przy ul. Władysława Nehringa;
- 219/08 – zmiany kategorii drogi publicznej gminnej - ul. Okrężnej - w mieście Szczecin;
236/08 – zaliczenia ulicy gen. Stanisława Sosabowskiego do kategorii dróg powiatowych w mieście Szczecinie i ustalenia jej przebiegu; 
- 229/08 – oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych (MZK); 
235/08 – oświadczenia o realizacji zobowiązań finansowych wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie; 
223/08 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5 i 6); 
227/08 – zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2013 (załącznik); 
228/08 – zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków; 
232/08 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Potulicka” w Szczecinie pod nazwą „Nowe Miasto – Potulicka 2” (załączniki: 1, 2, 3 i 4); 
233/08 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko – Świętochowskiego” w Szczecinie (załącznik); 
234/08 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowe-boisko” w Szczecinie (załącznik); 
215/08 – zmiany nazwy „Placu Żukowa”; 
218/08 – skargi pani Wiesławy Jaworskiej-Dybek na Prezydenta Miasta; 
230/08 – zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie prywatyzacji mieszkań komunalnych w Gminie Miasta Szczecin.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
- Prezydenta Miasta Szczecin.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.