Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2023 r.

Zarządzenie nr 148/23 w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz opłaty za transport dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2023/03/15

Data wejścia w życie: 2023/03/15


Zarządzenie Nr 148/23
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz opłaty za transport dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie §5 ust. 1 i ust. 1a Uchwały Nr IX/177/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2838,  z 2017 r. poz. 1310 oraz z 2018 r. poz. 1391) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średni dzienny koszt posiłku oraz średni miesięczny koszt usług w szczecińskich ośrodkach wsparcia w 2023 r., finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin, w przeliczeniu na jedno miejsce w tych ośrodkach, w następujących wysokościach:

 

L.p.

Nazwa i adres ośrodka wsparcia

średni dzienny

koszt posiłku

średni miesięczny koszt usług

1.

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy pl. Jakuba Wujka 6,  71-322 Szczecin

10,80 zł

5 031,79 zł

2.

Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40, ul. Łukasiewicza 6, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 62 oraz przy ul. Królowej Jadwigi 45a i 45c w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin

10,06 zł

978,60 zł

3.

Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Krasińskiego 45/U2 w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin

10,06 zł

2 252,95 zł

4.

Dział Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin

10,20 zł

1 871,10 zł

5.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin, prowadzony przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert

10,49 zł

787,00 zł

 

§ 2. Ustala się wysokość miesięcznej opłaty za transport z miejsca zamieszkania do ośrodka wsparcia oraz z ośrodka wsparcia do miejsca zamieszkania, dla szczecińskich ośrodków wsparcia wymienionych w §1 w kwocie 180,00  zł(słownie: sto osiemdziesiąt złotych).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

§ 4.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych.

§ 5. Traci moc Zarządzenie  Nr 69/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz średniego miesięcznego kosztu usługi transportowej dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia, finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2023/03/21, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2023/03/21 12:02:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2023/03/21 12:02:51 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2023/03/21 12:01:13 nowa pozycja