Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr petycji złożonych w 2021 roku

Nr petycji: 152.4.2021

Nr UNP:

52/S/21

Data złożenia:

2021/03/01

Przedmiot sprawy:

PETYCJA W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY INTENCYJNEJ W SPRAWIE PRZYSTAPIENIA DO SPORZĄDZENIA MPZP DLA TERENU PRZY UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 70 W SZCZECINIE

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2021/03/31

Przebieg postępowania:

08.03.2021 - posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji RM w sprawie rozpatrzenia petycji (posiedzenie zdalne):

 - uznanie petycji za zasadną - podjęcie projektu uchwały nr 65/21 link do projektu uchwały:

http://rada.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=5480FA133C1F42BEAE66D6E97503CF32

 - 23.03.2021 - SESJA RADY MIASTA rozpatrzenie projektu uchwały nr 65/21

z uwagi na podjęcie przez Radę Miasta uchwały nr XXVII/780/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11079.asp?soid=B639A9159F61436599D7148E9D11EF5D

wnioskodawca wycofał petycję, wobec czego Rada Miasta zdjęła projekt uchwały nr 65/21 z porządku obrad sesji.  

Sposób załatwienia sprawy:

Z uwagi na podjęcie przez Radę Miasta uchwały nr XXVII/780/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie – Niemierzyn – Wszystkich Świętych” w Szczecinie:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11079.asp?soid=B639A9159F61436599D7148E9D11EF5D

wnioskodawca wycofał petycję, wobec czego Rada Miasta zdjęła projekt uchwały nr 65/21 z porządku obrad sesji, który stał się bezprzedmiotowy.   

 

 

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2021/03/01, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/04/23 08:35:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/04/23 08:35:45 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/03/29 13:16:49 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/03/18 09:48:23 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/03/04 08:31:36 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/03/01 11:53:16 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.