Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr petycji złożonych w 2021 roku

Nr petycji: 152.10.21

Nr UNP:

240/S/21

Data złożenia:

2021/10/21

Przedmiot sprawy:

W sprawie: zmiany przepisów dot. strefy płatnego parkowania, umożliwiających skorzystanie z opłaty zryczałtowanej dla osoby zamieszkującej w obszarze SPP przez mieszkańców budynku Swarożyca 1a w Szczecinie

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2022/01/21

Przebieg postępowania:

14.10.2021 - data wpływu petycji do Biura Rady Miasta

18.10.2021 -  rejestracja petycji

21.10.2021 - publikacja petycji i przekazanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia

15.11.2021 - posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM w sprawie złożonej petycji.

Komisja jednogłośnie podjęła stanowisko o wstrzymaniu się z zaopiniowaniem petycji do czasu przedstawienia przez Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.  wykazu budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicach objętych SPP, gdzie fizyczny adres zamieszkania osoby jest poza strefą SPP i tym samym wyklucza ją z możliwości zakupu abonamentu dla mieszkańca strefy płatnego parkowania -  w celu rozpoznania skali problemu w całym mieście.

17.01.2022 -  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM - podjęcie stanowiska o uznaniu petycji za zasadną: projekt uchwały nr 22/22

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=EA551A30D5214E149B12BABA8DCF84C7

Sposób załatwienia sprawy:

25.01.2022 - sesja Rady Miasta: przyjęcie projektu uchwały nr 22/22 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50654.asp?soid=EA551A30D5214E149B12BABA8DCF84C7

Uchwała nr XXXVI/1005/22 Rady Miasta Szczecin z 25 stycznia 2022 roku:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11800.asp?soid=02EE558D8FF2491A98B5C6380A04F0C5

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2021/10/21, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2022/01/28 13:52:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2022/01/28 13:52:07 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/01/27 11:13:21 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/01/26 14:16:32 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/01/17 14:26:25 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2022/01/14 12:49:01 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/16 12:17:21 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:33:43 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:32:33 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:29:53 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:29:30 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/10/21 15:02:20 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.