Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr petycji złożonych w 2021 roku

Nr petycji: 152.6.21

Nr UNP:

147/S/21

Data złożenia:

2021/06/11

Przedmiot sprawy:

Petycja do Rady Miasta w sprawie nadania nazwy "RONDO PRAW KOBIET"

TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2021/08/11

Przebieg postępowania:

11.05.2021 - data wpływu petycji do Biura Rady Miasta

20.05.2021 - wystąpienie do wnioskodawcy petycji o uzuzpełnienie braku formalnego złożonej petycji

11.06.2021 - przekazanie uzuzpełnienia do petycji tj. uzupełnienie adresu podmiotu wnoszącego petycję

11.06.2021 - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM celem rozpatrzenia

14.06.2021 - rozpatrzenie petycji na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM - podjęcie stanowiska o przekazaniu petycji do Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic oraz do Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności RM celem rozpatrzenia .

stanowisko komisji

Sposób załatwienia sprawy:

Podjęcie stanowiska o przekazaniu petycji do Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic oraz do Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności RM celem rozpatrzenia .

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2021/06/11, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/07/02 15:18:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/07/02 15:18:41 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/06/28 10:12:50 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/06/16 13:05:46 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/06/11 14:27:10 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.