Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Rejestr petycji złożonych w 2021 roku

Nr petycji: 152.11.21

Nr UNP:

249/S/21

Data złożenia:

2021/08/31

Przedmiot sprawy:

W sprawie: zmian do nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Arkońskie-Niemierzyn w obszarze Z.A.06 dla działki nr 1/6 z obr.2038 


TREŚĆ PETYCJI

Przewidywany termin załatwienia:

2021/11/30

Przebieg postępowania:

31.08.2021 - data wpływu petycji do Urzędu Miasta

01.09.2021 - data wpływu petycji do Biura Rady Miasta

17.09.2021 - przekazanie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia

15.11.2021 - posiedzenie  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM : podjęcie stanowiska o przekazaniu przedmiotowej petycji za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Miasta do Prezydenta Miasta Szczecin celem  załatwienia wg. kompetencji.

STANOWISKO

udostępnił: Biuro Rady Miasta , wytworzono: 2021/10/15, odpowiedzialny/a: Ewa Peryt, wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/11/23 13:19:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/11/23 13:19:48 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/18 10:20:58 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:39:08 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:34:00 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:32:51 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:31:25 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:30:48 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:26:53 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 12:26:24 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/11/05 10:01:07 nowa pozycja

Z dniem 6 września 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.