Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie nr 408/21 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2021/08/16

Data wejścia w życie: 2021/09/01


                                                                                    ZARZĄDZENIE NR 408/21
                                                                            PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                                    z dnia 16 sierpnia 2021 r.


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038) zarządzam, co następuje:
§ 1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów, kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Zarządzenie Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r., Zarządzenie Nr 490/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 września 2020 r., Zarządzenie Nr 624/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2020 r., Zarządzenie Nr 688/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia 2020 r., Zarządzenie Nr 191/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 kwietnia 2021 r. ).
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r., z wyjątkiem § 56 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załacznik do zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.
 

                                                                                        Prezydent Miasta

                                                                                        Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2021/08/16, odpowiedzialny/a: Katzrzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2021/08/17 14:24:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2021/08/17 14:24:58 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2021/08/17 14:23:43 nowa pozycja