Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie nr 140/21 w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin

Data podpisania: 2021/03/23

Data wejścia w życie: 2021/03/23


Zarządzenie Nr 140/21
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrożeniu

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i 12 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania na terenie stanowiącym własność Gminy Miasto Szczecin, z wyłączeniem terenów lasów miejskich ,,Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin’’, zwane dalej "Standardami", stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Standardy stanowią dokument przeznaczony do stosowania w ramach wszelkich działań wiązanych z bieżącym utrzymaniem zieleni, rozwojem terenów zieleni oraz przygotowaniem i realizacją wszelkich inwestycji na terenach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin i spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin zwane dalej Podmiotami Miejskimi.

§ 3. Wprowadzam do stosowania i przestrzegania Obowiązki Podmiotów Miejskich służące wdrożeniu Standardów zwane dalej "Obowiązkami'', stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 4. Wprowadzenie Standardów oraz Obowiązków ma na celu:

1) podniesienie jakości utrzymania terenów zieleni do poziomu określonego w Standardach;

2) wprowadzenie zrównoważonej gospodarki zielenią w procesach inwestycyjnych prowadzące do zachowania jak największej liczby drzew i krzewów, właściwej ochrony drzew, krzewów, zieleni niskiej i gleby podczas realizacji robót budowlanych oraz wykonywania odpowiedniej ilości nowych nasadzeń w celu zrekompensowania utraconej zieleni;

3) zapewnienie harmonijnego rozwoju terenów zieleni oraz wykonywanie nowych nasadzeń w sposób celowy, zgodnie z określonym w Standardach katalogiem drzew i krzewów proponowanych do sadzenia na terenie miasta Szczecin, z zachowaniem wymagań technicznych dotyczących doboru materiału roślinnego oraz właściwego sposobu wykonania nasadzeń.

§ 5. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów, kierowników biur, pracowników samodzielnych stanowisk pracy działających poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin, dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz prezesów i członków zarządów spółek z udziałem Miasta do realizacji i przestrzegania zasad wynikających z treści Zarządzenia.

§ 6. Realizację Zarządzenia powierzam dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

Zarządzenie wraz z załącznikami (.pdf, 121 MB)


udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2021/03/23, odpowiedzialny/a: Marta Safader-Domańska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2021/03/25 20:32:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2021/03/25 20:32:36 modyfikacja wartości
Marta Safader-Domańska 2021/03/24 12:21:58 modyfikacja wartości
Marta Safader-Domańska 2021/03/24 12:21:36 modyfikacja wartości
Marta Safader-Domańska 2021/03/24 12:17:50 modyfikacja wartości
Marta Safader-Domańska 2021/03/24 11:00:08 nowa pozycja