Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2021 r.

Zarządzenie nr 391A/21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Data podpisania: 2021/07/29

Data wejścia w życie: 2021/07/29


                                                                   ZARZĄDZENIE NR 391A/21

                                                              PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                                              z dnia 29 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1143), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 38/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miasta Szczecin w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego (zm. Zarządzenie Nr 176/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2021 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) Katarzyna Kobiak - Kierownik Referatu w Biurze Obsługi Interesantów,”,,

b) po pkt 16 dodaje się pkt 17 - 23 w brzmieniu:

„17) Klaudia Zylber-Tarczyńska - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym,

18) Witold Tworek - Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta,

19) Monika Lechowicz - Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta,

20) Dariusz Sadowski - Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta,

21) Anna Wolano - Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich,

22) Krystyna Sędzik - Główny Specjalista w Biurze Obsługi Interesantów,

23) Arkadiusz Melzacki – Kierownik Referatu w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Gminne Biuro Spisowe zostaje utworzone na czas określony od 25.01.2021 r. do 31.10.2021 r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                           Prezydent Miasta

                                                                            Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2021/07/29, odpowiedzialny/a: Rafał Miszczuk, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2021/09/08 14:32:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2021/09/08 14:32:29 nowa pozycja