Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 13/20 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie"

Data podpisania: 2020/01/13

Data wejścia w życie: 2020/01/13


ZARZĄDZENIE NR 13/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. "Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie"


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), §10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r.) w związku z realizacją projektu pn. "Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie", zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję Zespół ds. realizacji projektu pn. "Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska, zwany dalej Zespołem projektowym, w składzie:

Przewodniczący zespołu - Koordynator projektu odpowiedzialny za realizację projektu oraz bieżący monitoring prac zespołu projektowego:
1) Stanisław Horoszko - Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;

Członkowie zespołu:
Specjaliści ds. muzealnych odpowiedzialni za przygotowanie i realizację działań w ramach pedagogiki muzealnej, wirtualne muzeum oraz nadzór nad publikacją popularnonaukową i wystawą interaktywną (eksperymentarium):
2) Wojciech Feliński - Kustosz dyplomowany, Kierownik Działu Edukacji w Muzeum Techniki
i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;
3) Jacek Ogrodniczak -Kustosz w Dziale Edukacji i Komunikacji Społecznej w Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;

Specjalista ds. budowlanych odpowiedzialny za nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz współpracę z inspektorami nadzoru, inżynierem kontraktu i nadzorem autorskim:
4) Bogdan Stanuch - Kierownik Działu Technicznego w Muzeum Techniki i Komunikacji -Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;
Specjalista ds. rozliczeń finansowych odpowiedzialny za opracowanie raportów partnera, przygotowanie dokumentów finansowo-księgowych na potrzeby wniosków o płatność oraz bieżące monitorowanie postępu finansowego projektu:
5) Joanna Ostatek - Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta Szczecin;

Specjaliści ds. realizacji projektu i nadzoru odpowiedzialni za działalność projektową Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie i zadania przewidziane do realizacji przez pracowników muzealnych oraz koordynację trójstronnej współpracy i nadzór jako dysponent środków nad przepływami finansowymi pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, spółką Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. i Muzeum Techniki i Komunikacji-Zajezdznia Sztuki w Szczecinie:
6) Jadwiga Kimber - Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin;
7) Norbert Wagner - Główny Specjalista w Wydziale Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin.
§ 2. Do zadań Zespołu projektowego należy koordynacja, wdrożenie i realizacja projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie", nr INT152 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, harmonogramem realizacji projektu oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego po stronie Gminy Miasto Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastepcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji i zarządzania projektami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2020/01/13, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału Kultury, wprowadził/a: Joanna Ostatek, dnia: 2020/01/28 14:26:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Ostatek 2020/01/28 14:26:19 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/01/28 14:23:36 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/01/28 14:22:36 modyfikacja wartości
Joanna Ostatek 2020/01/28 13:18:23 nowa pozycja