Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 531/20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/10/14

Data wejścia w życie: 2020/10/14


ZARZĄDZENIE NR 531/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin


Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020, poz.713 i 1378) oraz § 11 ust.1 i 2 Regulaminu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokość, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz.629 i 3028) zarządzam, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 512/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin zmianie ulega § 1 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2) Mirosław Żylik - Wiceprzewodniczący Komisji ds. Kultury i Promocji Rady Miasta Szczecin”
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: WK, wytworzono: 2021/06/22, odpowiedzialny/a: Joanna Leszczyńska, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2021/06/22 12:17:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2021/06/22 12:17:47 nowa pozycja